https://www.funidelia.hu/cart

Adatvédelmi Irányelvek

Adatvédelmi Irányelvek

Az adatvédelem bizalmi kérdés, és számunkra rendkívül fontos a magánéleted, ezért adatvédelmi szabályzatunkat a Spanyolországban (és Európában) hatályos adatvédelmi jogszabályokhoz igazítottuk. A Funidelia kijelenti, hogy ez megfelel az Európai Parlament és a Tanács az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában.

A Funidelia.ie a Funiglobal Development S.L. (a továbbiakban: FUNIDELIA) felelőssége, amely egy spanyol korlátolt felelősségű társaság, bejegyezve a Zaragoza Kereskedelmi Nyilvántartásban, 4257 kötet, 24. ív, Z-63129-es lap, 2. bejegyzés, ESB22370902 adószámmal. Bejegyzett székhelye a Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Spanyolország cím alatt található. A kapcsolatfelvételhez használd Kapcsolatfelvételi Űrlapunk.

A személyes adatok, amelyeket meg kell adnod a Funidelia számára (és amelyek így a Funidelia birtokában vannak rólad) a kereszt- és vezetékneved, e-mail címed, szállítási és számlázási címed, telefonszámod, a vásárolt termékek, valamint a fizetés összege és módja (csak a kiválasztott módszer, banki adatok nem). Ezeket az adatokat a veled kötött szerződés teljesítéséhez kérjük. Bármikor kérheted az adatok helyesbítését, törlését vagy megsemmisítését az illetékes törvényesség keretein belül.

A Funidelia garantálja, hogy adataidat jogszerűen, lojálisan és átlátható módon kezeljük. Az adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatban kifejtett konkrét, egyértelmű és jogszerű célokra gyűjtjük, és csak a te beleegyezéseddel használjuk fel. Hozzájárulásodat bármikor jogod van visszavonni.

A Funidelia az általad megadott adatokat a veled létrehozott szerződéses kapcsolatok kezelése érdekében használja fel. (A megrendelés elküldése a megfelelő személynek és címre, kéréseid vagy kérdéseid teljesítése, a vásárlással kapcsolatos összes szükséges információ elküldése, valamint a Funidelia termékeivel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása). Ezen információk segítségével javíthatjuk webes felhasználói élményedet is azáltal, hogy az érdeklődési körödhöz kapcsolódó termékeket mutatunk neked. A megadott információk alapján a Funidelia kereskedelmi profilokat hoz létre azzal a szándékkal, hogy a felhasználók igényeihez igazított és személyre szabott hirdetéseket kínáljon (remarketing), valamint az érdeklődési körükhöz jobban igazodó kereskedelmi közleményeket, promóciókat és kedvezményeket (hírlevelek) küldjön, amennyiben ezt a felhasználó előzetesen kifejezetten elfogadta.

A megadott adatok a feldolgozás céljától függően a szükséges ideig kerülnek tárolásra. Kereskedelmi kommunikáció esetében az adatokat csak az érdekelt fél beleegyezésével tartjuk meg, és csak akkor, ha az utóbbi nem kérte azok törlését. Az üzleti kapcsolat teljesítéséhez szükséges hasznos adatok esetében az adatokat az előírt törvényes időtartamig tároljuk.

Az adatok gyűjtése kizárólag az itt említett jogos célok érdekében történik, és nem történik további feldolgozás az említett célokkal összeegyeztethetetlen módon.

Ennek vonatkozásában tájékoztatunk, hogy a szerződés teljesítése érdekében (a megrendelés elküldése) vagy a folyamat során felmerülő esetleges incidensekről való tájékoztatás végett az általad megadott eszközökön (e-mail vagy telefon) keresztül kaphatsz ezzel kapcsolatos közleményeket. Ezek az intézkedések szigorúan szükségesek a szerződés megfelelő lebonyolításához. Ebben az értelemben tehát, és amíg a folyamat nem fejeződik be, nem tiltakozhatsz adataid feldolgozása ellen, mert amennyiben nem biztosítod számunkra ezeket az információkat, nem tudjuk teljesíteni az adásvételi szerződésben vállalt részünket.

Hasonlóképpen, ha bejelölöd a kereskedelmi kommunikáció céljából történő adattovábbításhoz való hozzájárulásnak megfelelő négyzetet, felhatalmazol minket arra, hogy tájékoztató jellegű promóciós üzeneteket, kedvezményeket és promóciókat küldjünk neked, amelyek a te érdeklődési körödhöz igazodnak. Ugyanígy visszavonhatod ezt a hozzájárulást, egyszerűen és ingyenesen törölheted, írásban a Funiglobal Development S.L. Calle Bari, 28. Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Spanyolország címen vagy a Kapcsolatfelvételi Űrlapunkon keresztül.

Röviden, a személyes adataid jogszerű feldolgozásának jogalapja a veled kötött adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges feldolgozás szükségességén alapul. Az adatok feldolgozásának szükségességén alapul továbbá a hozzájárulásodon alapuló kereskedelmi kommunikáció küldése érdekében történő feldolgozás, valamint a Funidelia jogos érdeke (statisztikai célokra, piackutatásra, felmérésekre stb.), feltéve, hogy ez nem lép túl a jogaidon vagy érdekeiden.

A Funidelia feltételezi, hogy az adatokat a felhasználó vagy az általa felhatalmazott személy adta meg, és hogy azok helyesek és pontosak. A saját adataid frissítése a te feladatod. Ezért az adatok pontosságáért te vagy a felelős, a Funidelia nem vállal felelősséget az ügyfelei személyes adatainak pontatlanságáért. Ha elfogadod az adatvédelmi szabályzatunkat, akkor kijelented, hogy az általad megadott összes információ a valóságnak megfelel, és vállalod, hogy kizárólag te felelsz minden olyan kárért, amelyeket az ilyen információk a Funidelia számára okozhatnak.

Szigorúan tilos személyes adatokat küldeni ezen a weboldalon keresztül 16 év alatti felhasználóknak. Ezért ha ezen a weboldalon keresztül személyes adatokat küldesz, garantálod számunkra, hogy betöltötted 16. életévedet.

A jelen Adatvédelmi Irányelvek elfogadása kötelező mind a Funidelia weboldalon történő vásárláshoz, mind pedig a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő megkeresések elküldéséhez. A weboldal egyszerű látogatásával a felhasználók nem adnak meg személyes adatokat, és nem is kötelesek erre. A vásárlók és a felhasználók beleegyeznek, hogy a honlapot böngészik és a tartalmat helyesen használják, és nem tesznek semmilyen tisztességtelen lépést a honlapon.

A megadott adatok jogszerűen továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli és kívüli szolgáltatóinknak. Az EGT-n kívül elhelyezkedőkre az Adatvédelmi Pajzs (ha az USA-ban vannak), vagy más jogalapok vonatkoznak. Ezek a szolgáltatók lehetnek például fuvarozó cégek, vagy harmadik felek, akik a Funidelia nevében személyre szabott üzleti kommunikáció küldésével foglalkoznak, a törvény szerinti egyéb megbízások mellett.

A Funidelia elkötelezett amellett, hogy az általad megadott információkat a lehető legnagyobb titokban tartsa, és csak a megadott célokra használja fel. A Funidelia vállalja, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban megfelelő biztonsági követelményeket alkalmaz az ügyfelei által megadott adatok tekintetében, és ezen túlmenően minden rendelkezésére álló eszközt és intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok elvesztését, megváltoztatását, eltávolítását, az adatokkal történő visszaélést és a jogosulatlan hozzáférést.

A Funidelia-nál SSL technológiát használunk, amely lehetővé teszi számunkra az általad megadott adatok titkosítását, és megakadályozza, hogy harmadik felek hozzáférjenek azokhoz. A legfontosabb védelem azonban az te saját jelszavad. Soha ne add meg a jelszavad harmadik félnek, és akadályozd meg, hogy hozzáférjenek fiókodhoz.

Az általad megadott adatokat kizárólag a megrendelések feldolgozására és szolgáltatásaink javítására használjuk fel, de az előzetes beleegyezésed nélkül soha nem adjuk át azokat harmadik félnek.

Jogod van hozzáférést kérni a rólad tárolt személyes adataidhoz. Ugyanígy jogod van bármikor kérni azok helyesbítését, törlését vagy feldolgozásuk korlátozását, ahogy adataid felhasználása vagy a hordozhatósága elleni tiltakozásra is, amennyiben azok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyek végett rögzítésük történt (különösen az adásvételi szerződés megkötése, a leadott megrendelés elküldése).

A téged megillető jogok a következők:

  • A tiltakozáshoz való jog. Tiltakozhatsz adataid feldolgozása ellen a korábban adott hozzájárulásod visszavonásával. Ily módon nem fogjuk a személyes adataidat kereskedelmi célokra feldolgozni. Kizárólag a szerződés teljesítéséhez vagy a folyamat során bekövetkezett eseményekről szóló értesítéshez feltétlenül szükséges közléseket küldünk.
  • Hozzáférési jog. Teljeskörűen hozzáférhetsz minden olyan információhoz, amelyekkel rólad vagy az általunk megadott célokról rendelkezünk, mind saját céljaidra, mind harmadik féllel való közlés céljából, akár jogi okokból, akár az előzetes hozzájárulásoddal.
  • Helyesbítéshez való jog. Módosíthatod és frissítheted adataid, amikor csak szeretnéd
  • Hordozhatósághoz való jog. Jogod van ahhoz, hogy egyszerűen letöltsd ezeket az adatokat a felhasználói fiókodból.
  • Megsemmisítéshez való jog. Kérheted adataid törlését, amint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott törvényes tárolási idő letelt.

Ahhoz, hogy élni tudj ezen jogok bármelyikével, kapcsolatba kell lépned velünk a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül küldött üzenetben, vagy postai úton a Funiglobal Development S.L. Calle Bari, 28. címre. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Spanyolország címen. Ehhez igazolnod kell személyazonosságodat személyi igazolványod fénymásolatának csatolásával.

Tájékoztatunk továbbá, hogy panaszt nyújthatsz be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, ha úgy érzed, hogy jogaid gyakorlása nem volt kielégítő. Ezzel a jogoddal élni a következő címen tudsz: edps.europa.eu.

A Funidelia adatvédelmi irányelvei a Spanyolországban (és Európában) hatályos adatvédelmi jogszabályokhoz (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, 2016. április 27.) igazodnak. Időről időre módosíthatjuk vagy kiigazíthatjuk az adatvédelmi irányelveinkben szereplő bármely kifejezést az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozásoknak megfelelően. Javasoljuk, hogy a megrendelések leadása előtt időről időre olvasd el ezt az adatvédelmi szabályzatot, hogy mindig tájékozott legyél.

Top